- Защо в Пловдив на 6-ти септември?
На 6-ти септември в Пловдив, преди повече от век, нашите предци са дали светъл пример за националното ни обединение. На тази паметна дата българите показват пред света, че няма сила, която може да раздели един народ против волята му. На 6-ти септември ние сме доказали в историята, че гласът на народа е над всеки международен и държавен закон!
Ние искаме да последваме примера на нашите деди. Нашето желание е да се обединим срещу системата, която ни затрива като народ и ни разделя на българи в чужбина и българи в България, на партии, религии, етноси, отбори и какви ли още не.

-Защо Велико Народно Събрание /ВНС/ без жълти павета?
Защото повече от 100 години никой на жълтите павета не попита народа в каква държава, в каква форма и в каква система на управление иска да живее! Никоя власт не ни попита в каква изборна система искаме да избираме отговорните лица в политиката! Никое правителство не ни попита кой може да стопанисва националните ни богатства и ресурси в държавата!
Никой не ни попита дали искаме да емигрираме!
Защото повече от век, никой на жълтите павета не пожела да чуе волята на българския народ!
Затова ще се съберем от всички краища на света и ще се обединим без тях - без жълти павета!

-Събитието в Пловдив протест ли е?
"Велико Народно Събрание без жълти павета" е историческо събитие за България, под формата на гражданска инициатива за публична общонационална среща на всички българи, които искат смяна на системата, а не за смяна на партиите!

- Каква е програмата на събитието в Пловдив?
Програмата на събитието се дели на две части:
1.Работна част.
- Слово за добре дошли.
- Презентации по предложени точки за дневен ред на Велико Народно Събрание /ВНС/.
Ще бъдат презентирани всички предложения от формалните и неформални граждански групи, за смяна на системата.
- Гласуване.
Предложенията ще се приемат чрез гласуване с над 70% квота. Гласуването ще протече публично на принципа на чистата пряка демокрация с вдигане на ръка, с бюлетини "За" и бюлетини "Против".
- официално обявяване на резултатите от гласуването и дневния ред за ВНС, над който се обединяваме.
2. Празнична част.
Музика с песни и танци от специални гости на събитието.

-Кои са Будните?
Това е инициатива на българи от чужбина, които се обединиха в социалната мрежа със своите сънародници от България във фейсбук групата "Будни за България". Инициативата "ВНС без жълти павета", ни обединява за лустрация на трите власти, съд за прехода, смяна на системата на управление и избори в държавата - чрез ВНС!

-Кой ви финансира?
Само финансираме се чрез дарения от съмишленици. Имаме фондация, в която ежеседмично даваме отчет за движението на средствата в нея.

-Какво следва след събитието в Пловдив?
След като обединението е факт, посредством публичното гласуване в Пловдив, на дневен ред за свикване на ВНС, отиваме в София в работното време на институциите и отстояваме правото си на суверен, с искане за свикване на ВНС!
Чрез тази гражданска инициатива ще внесем официално молба за свикване на Велико Народно Събрание, под формата на дневен ред за ВНС, по реда описан в Конституцията на Република България! При първоначален отказ от управляващите, ще апелираме към гражданско неподчинение, блокиране на столицата и стачки на всички нива. При повторен отказ ще поискаме оставката на правителството, за да изискаме от следващото правителство същото!

-Какви срещи предстоят в България преди 6-ти септември?
Национална среща на Будните:
Пловдив, 12 август, 12:00 часа, площад Съединение.

-Как така смяна на системата?
Поради ред основателни причини се въздържаме от публични презентации на различните варианти за нов модел на управление в България преди самото събитие на 6-ти септември в Пловдив!

-Какво означава лустрация на трите власти?
Това е политическа практика, състояща се в законово ограничаване на правата на някои категории лица (избирани по професионални, партийни, религиозни или други признаци) за:
заемане на държавни длъжности (вкл. и държавен служител);
Този закон е редно да се приеме от ВНС. Той ще забрани на лица, заемали отговорни длъжности в трите власти (законодателна, изпълнителна и съдебна власт), да работят отново на държавна длъжност!

-Как ще ги осъдим?
Със средствата на лустрирана и политически независима съдебна система!
Също така, ще попитаме българския народ на 6-ти септември, кои природни богатства и национални ресурси искаме да се стопанисват само и единствено от държавата. След като имаме отговор на този жизнено важен въпрос от национално значение, ще можем да осъдим всеки, който е посегнал на тях.

-Как мога да помогна на каузата?
Като се включите в координаторската мрежа на Будните. Потърсете контакт с координатора за Вашата област.